Nieuws

Nieuws

Scheygrond prijs uitgereikt op Zoogdierdag

Op de Zoogdierdag 25 maart j.l. werd de Scheygrondprijs niet aan één maar aan twee personen uitgereikt: Kamiel Spoelstra en Annemarie van Diepenbeek.

De das: warm welkom in Utrecht, zwaar belaagd in Limburg

Wat is er aan de hand met de das in Nederland? Een warm welkom in de ene provincie, zwaar belaagd in de andere provincie. Is er reden voor een feestje of juist voor grote zorg?

Hazen in de voortplanting: rammelen!

In deze periode worden vaak grote groepen hazen gezien, van 10 tot 30 tot soms wel 75. Overdag rennen de hazen over de kale velden. Dit schouwspel heet ‘rammelen’.

Meer zekerheid over vleermuizen voor aanvragers Omgevingsvergunning

Het geactualiseerde Vleermuisprotocol 2017 is op 13 maart 2017 gepubliceerd. De inventarisatiemethoden voor vleermuizen zijn verbeterd. 

Hoogwatervluchtplaatsen belangrijk voor duurzaam samenleven met bevers

De laatste jaren is graafschade aan dijken door bevers in de Gelderse Poort tijdens hoogwater een aantal keer voorgekomen. De beverpopulatie neemt verder toe, dat maakt het risico op het graven in dijken ook groter.