Nieuws

Nieuws

Oratie Ruud Foppen in teken van versterken citizen science

Verdere professionalisering van analyse en interpretatie gegevens laat waarnemingen van nog meer waarde zijn.

Op zoek naar bevers bij laag water

Op 29 december 2016 ramde een binnenvaartschip de stuw in de Maas bij Grave (NB). Wat was de impact op de bevers die hier langs de Maas leven?

Herkennen van prenten van wasbeerhond, vos en hond

Het herkennen van pootafdrukken kan een goede methode zijn om meer zicht te krijgen op de Nederlandse populatie wasbeerhonden. In de nieuwe Zoogdier worden een aantal tips gegeven.   

Brochure nieuwe wet Natuurbescherming

De nieuwe wet Natuurbescherming geldt per 1 januari 2017. De wet vervangt de Boswet, Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. In deze brochure staat informatie over de soortbescherming.

Fijne feestdagen

De Zoogdiervereniging wenst iedereen prettige kerstdagen en alvast een zoogdierrijk 2017!
Het secretariaat van de Zoogdiervereniging is gesloten van 23 december t/m 2 januari.