Bureau van de Zoogdiervereniging

Het professionele bureau van de Zoogdiervereniging, dat opereert onder de naam ‘Bureau van de Zoogdiervereniging’,
voert al vele jaren in opdracht diverse onderzoeks- en advieswerkzaamheden uit met betrekking tot wilde zoogdieren in Nederland:

  • Advisering inventarisering voor natuurwetgeving
  • Onderzoek monitoring en verspreidingsonderzoek
  • Cursussen over vleermuizen en natuurwetgeving
  • Uitvoering voor overheden, beheerders en onmtwikkelaars
  • Innovatief vleermuisvriendelijke verlichting

Het bureau van de Zoogdiervereniging is gevestigd in Natuurplaza in Nijmegen. In voorkomende gevallenwerken we nauw samen met externe deskundigen van andere soortgroepen, zoals vogels (SOVON) en reptielen, amfibieën en vissen (RAVON).

Ook wordt regelmatig samengewerkt met advies- en ingenieursbureaus, architecten en universiteiten. Afhankelijk van het project wordt een team van specialisten gevormd met een centrale projectleider als uw aanspreekpunt.

  • Download de flyer van het bureau van de Zoogdiervereniging (pdf)
  • Download de flyer over het laten uitvoeren van muizenonderzoek door het bureau van de Zoogdiervereniging (pdf)
  • Download de flyer over het inventariseren van vleermuizen met behulp van een 'hopping detector' door het bureau van de Zoogdiervereniging (pdf).
  • Download de flyer over eekhoornvriendelijk groen- en wegbeheer (pdf).
  • Download de flyer over incompany cursussen (pdf)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wat het bureau van de Zoogdiervereniging voor u kan betekenen? Neem voor meer informatie over

- Inventarisaties
- Advies
- Verspreidingsonderzoek
- Monitoring
- Wetenschappelijk onderzoek 

of de aanvraag voor een offerte contact op met Maurice La Haye (teamleider land- en zeezoogdieren) of Marcel Schillemans (teamleider vleermuizen)  .


Zie de pagina met alle medewerkers.

Samenstelling stichtingsbestuur

Jan Buys

Voorzitter info@zoogdiervereniging.nl

Peter Milders

Secretaris info@zoogdiervereniging.nl

Jan Hovenkamp

Penningmeester

info@zoogdiervereniging.nl
     

 

 

 

 

Actueel nieuws