Werkgroep ZeeZoogdieren

Werkgroep ZeeZoogdieren (WZZ)

Zeezoogdieren zijn een geliefde diergroep, fascinerend door hun gedrag en de bijzondere aanpassingen aan hun leefomgeving. Strandingen van walvissen en dolfijnen trekken opvallend veel publiciteit. Het is ook een kwetsbare groep zoogdieren die extra bescherming vraagt. Als je geïnteresseerd bent in zeezoogdieren, dan heb je veel aan kennisuitwisseling en dus aan contacten in Nederland en België. Je kunt vragen stellen, meehelpen met onderzoek, verzorging, natuurbeheer of voorlichting, problemen oplossen en informatievragen beantwoorden. Bij de Werkgroep ZeeZoogdieren kan je die contacten opdoen.

De Werkgroep ZeeZoogdieren (WZZ)

De WZZ, onderdeel van de Zoogdiervereniging, is in 1984 opgericht om de contacten te versterken tussen specialisten en belangstellenden die in Nederland en België aan zeezoogdieren werken. Dit heeft onder meer het volgende opgeleverd:

  • periodieke bijdragen aan de jaarlijkse Zoogdierdag en soms een eigen Zeezoogdierdag
  • een speciale Zeezoogdierdag georganiseerd op de 100ste geboortedag van walviskenner Van Deinse
  • voorlichting en bijdragen aan (populair wetenschappelijke) tijdschriften en nieuwsmedia
  • de tentoonstelling Waldo ’85, die een aantal jaren rondreisde door Nederland en België
  • een set Nederlandse postzegels met bruinvis en zeehond (postzegels gebruikte je vroeger toen er nog geen e-mail of whatsapp was)
  • mede-oprichter van de European Cetacean Society (ECS), de Europese walviskundige vereniging, in 1987.

Sinds 1987 heeft de Werkgroep ZeeZoogdieren alleen opgetreden als contact- en kennispunt bij de Zoogdiervereniging. Er is inmiddels vraag ontstaan naar een nieuwe WZZ, een Benelux contactpunt om mensen te spreken, kennis te delen en gezamenlijke vraagstukken aan te pakken.

Elke zeezoogdier-enthousiasteling, professional, student, hobbyist en belangstellende is welkom op dit platform. Onregelmatige bijeenkomsten en nieuwsbriefjes vormen de basis. Daarop is ook het contactpunt gebouwd dat gewoon blijft functioneren. Vragen afhandelen, meldingen verwerken, spreekbeurten geven kan veel makkelijker vanuit het contactpunt.

Organisatie van de werkgroep

De Werkgroep ZeeZoogdieren valt onder de Zoogdiervereniging, en heeft een Huishoudelijk Reglement. De WZZ is geen natuurbeschermingsorganisatie of lobby-organisatie voor niet-wetenschappelijke doelen. De WZZ is primair bedoeld als netwerkorganisatie, als platform. Er is een bestuur van minimaal een persoon. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van de Zoogdiervereniging, het bestuur wel. De WZZ houdt zich aan de reglementen van de vereniging maar krijgt daar dan ook faciliteiten voor in de plaats. De WZZ handelt vragen en verzoeken die via de vereniging binnenkomen af.

Nieuwsbrief

De Werkgroep ZeeZoogdieren geeft twee of drie keer per jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief bevat allerlei interessante wetenswaardigheden over zeezoogdieren en hun bescherming. Aanmelden kan door een mailtje naar nieuwsbriefwzz@zoogdiervereniging.nl.

Marine Mammal Work Group WZZ

The Werkgroep ZeeZoogdieren or WZZ (Marine Mammal Work Group) is a network group under the Dutch Mammal Society (De Zoogdiervereniging). The WZZ intends to broaden the scientific knowledge concerning whales, seals, dolphins and porpoises within the Dutch speaking community. It does so by organising symposia and other network sessions about marine mammals in the Netherlands and Belgium. It also supports and promotes studies and other scientific activities concerning marine mammals in Europe. Members or contributors may, but do not need to, be member of the Dutch Mammal Society.

The WZZ intends to organise symposia and network sessions about marine mammals in the Netherlands and Belgium. It also supports and promotes studies and other scientific activities concerning marine mammals in Europe. Contributors have the freedom to organise any other happening and the council will support such efforts as much as it can.

For more information you are invited to contact the marine mammal working group WZZ. Or subscribe to our newsletter.

Contact

Wil je op de hoogte gehouden worden over de Zeezoogdierdag en de andere activiteiten van de WZZ? Meld je aan. Heb je vragen, suggesties, …wil je een bijdrage leveren … neem dan ook contact met ons op.
Voor meer informatie kan men zich wenden tot:
Jan Willem Broekema
E-mail: zee@zoogdiervereniging.nl